Home » Aanbod Alkmaar

Aanbod Alkmaar

Overzicht aanbod instellingen gemeente Alkmaar

Hulp en ondersteuning in alle fases

Ondersteuning nodig en woon je in Alkmaar? Per fase vind je hier alle aanbod, cursussen en bijeenkomsten. Voor jou alleen of samen met je (ex)partner. We bieden ondersteuning voor zowel volwassenen als kinderen.

Relatie onder druk

 • Two2Tango: Hoe ga je om met een relatie die niet goed loopt? Two2Tango helpt om bewust met de situatie om te gaan. De website biedt onafhankelijke informatie, tips en advies. Ook is er de mogelijkheid voor ondersteuning door een sociaal werker van MEE & de Wering.
 • Relatiespreekuur – Voor mensen met relatietwijfel of (echt) scheiding: Bij alle vragen over relatietwijfel, relatieversterking of uit elkaar gaan.
 • Relatiegesprekken: Bij vragen over twijfel over de relatie biedt de sociaal werker relatie versterkende gesprekken als er veel in jullie leven verandert.
 • De tijd van je leven: Een cursus van vijf workshops, waarin onder andere time management voor gezinnen en positief opvoeden aan bod komen. Samen met zeven andere ouders ga je hierover nadenken én mee aan de slag.
 • Opgroei- en opvoedaanbod van het CJG: Een overzicht van alle cursussen en workshops die het CJG aanbiedt.

Problemen en twijfel

 • Two2Tango: Hoe ga je om met een relatie die niet goed loopt? Two2Tango helpt om bewust met de situatie om te gaan. De website biedt onafhankelijke informatie, tips en advies. Ook is er de mogelijkheid voor ondersteuning door een sociaal werker van MEE & de Wering.
 • Relatiespreekuur – Voor mensen met relatietwijfel of (echt)scheiding: Bij alle vragen over relatietwijfel, relatieversterking of uit elkaar gaan.
 • Relatiegesprekken: Bij vragen over twijfel over de relatie. Verbeteren van communicatie en vergroten van vertrouwen zijn onderwerpen die aan bod kunnen komen.
 • De Tijd van je Leven: Een cursus van vijf workshops, waarin onder andere time management voor gezinnen en positief opvoeden aan bod komen. Samen met zeven andere ouders ga je hierover nadenken én mee aan de slag.
 • Opvoedspreekuur: De opvoedadviseur kijkt samen met ouder(s) naar oplossingen. Dit gebeurt volgens de methode van Positief Opvoeden in maximaal vier gesprekken. Als er meer ondersteuning nodig is, helpt de opvoedadviseur ouders verder op weg.
 • Opgroei- en opvoedaanbod van het CJG: Een overzicht van alle cursussen en workshops die het CJG aanbiedt.

Oriëntatie en keuze

 • Two2Tango: Hoe ga je om met een relatie die niet goed loopt? Two2Tango helpt om bewust met de situatie om te gaan. De website biedt onafhankelijke informatie, tips en advies. Ook is er de mogelijkheid voor ondersteuning door een sociaal werker van MEE & de Wering.
 • Relatiespreekuur – Voor mensen met relatietwijfel of (echt) scheiding: Bij alle vragen over relatietwijfel, relatieversterking of uit elkaar gaan.
 • Relatiegesprekken: Bij vragen over relaties bieden de sociaal werkers van MEE & de Wering relatiegesprekken. Zowel om de relatie te versterken, als om relatiekeuzes te begeleiden. Verbeteren van communicatie en vergroten van vertrouwen zijn onderwerpen die aan bod kunnen komen
 • Opvoedspreekuur: De opvoedadviseur kijkt samen met de ouder(s) naar oplossingen. Dit gebeurt volgens de methode van Positief Opvoeden in maximaal vier gesprekken. Als er meer ondersteuning nodig is, helpt de opvoedadviseur ouders verder op weg.

Uit elkaar gaan

 • Two2Tango: Op een goede manier uit elkaar gaan is hard werken! Naast alle emoties, moeten er praktische zaken worden geregeld. Two2Tango helpt partners, kinderen en grootouders om bewust met de situatie om te gaan. De website biedt onafhankelijke informatie, tips en advies, inclusief ondersteuning door een sociaal werker van MEE & de Wering.
 • Relatiespreekuur – Voor mensen met relatietwijfel of (echt) scheiding: Bij alle vragen over uit elkaar gaan, bijvoorbeeld over financiële en juridische aspecten of vragen over echtscheiding en opvoeding.
 • Relatiegesprekken: Bij vragen over relaties bieden de sociaal werkers van MEE & de Wering relatiegesprekken. Als partners besluiten om uit elkaar te gaan, bieden de sociaal werkers de mogelijkheid om hierin te begeleiden. In sommige gevallen ondersteunen de sociaal werkers bij het opstellen van een ouderschapsplan.
  Ook bemiddeling bij vragen rond het contact met groot- en stiefouders en eventueel andere familieleden/contacten.
 • Opvoedspreekuur: De opvoedadviseur kijkt samen met de ouder(s) naar oplossingen. Dit gebeurt volgens de methode van Positief Opvoeden in maximaal vier gesprekken. Als er meer nodig is, helpt de opvoedadviseur ouders verder op weg.
 • Cursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders: Ontmoeting met andere ouders die ook met problemen te maken hebben, die bij een scheiding of het einde van een relatie komen kijken. De trainer oefent samen met de deelnemers nieuwe vaardigheden en strategieën, die helpen in het omgaan met de dagelijkse drama’s en moeilijkheden.

Voor ouders, wanneer er meer hulp nodig is

 • Jeugd- en gezinscoaches: Ondersteunt gezinnen waar het niet lekker loopt, bijvoorbeeld omdat ouders de grip op hun kinderen kwijt zijn, door ruzie, verslaving of schulden. De jeugd- en gezinscoach is er ook voor kinderen en jongeren. De vraag van het kind of gezin is leidend.
 • Begeleide Omgang Regeling : Regeling die ingezet wordt wanneer het contact tussen het kind en één of beide ouder(s), andere gezinsleden of grootouders is verbroken, of wanneer dit ongestructureerd verloopt. Voorwaarde is minimale bereidheid bij beide ouders.
 • Ouderschap blijft: Gesprekken gericht op bemiddeling tussen ouders die uit elkaar gaan. Om de communicatie te verbeteren en te komen tot goede afspraken over de zorg en opvoeding, waarbij het belang van het kind centraal staat. De bemiddeling vindt plaats in vijf gesprekken. Een verwijzing is niet nodig.

 Voor kinderen

 • Workshop De kinderen scheiden mee – Zandkastelenprogramma. Dit programma biedt kinderen handvatten om met de (aanstaande) echtscheiding om te gaan. Zij leren hoe zij gevoelens ten aanzien van de scheiding bij zichzelf kunnen herkennen en deze te uiten. Voorafgaand is er een ouderbijeenkomst. Workshop in de leeftijdsgroepen: 6 t/m 7 jaar, 8 t/m 10 jaar, 11 t/m 13 jaar en 14 t/m 17 jaar. Vanuit deze workshop kunnen kinderen doorverwezen worden naar het programma Jonge Helden.
 • Jonge Helden: Een lotgenotengroep met 6 bijeenkomsten voor kinderen in echtscheidingssituaties tussen 4-6 jaar, 6-9 jaar en vanaf 9 jaar. Er is een ouderavond, individuele intake en een gezamenlijke afsluiting.
 • Kind In Echt Scheiding (KIES): Een lotgenotengroep met 8 bijeenkomsten voor kinderen in (echt)scheidingssituaties tussen 4 tot 8 jaar, 8 tot 12 jaar, vanaf 12 jaar. Spelenderwijs leren ze overeenkomsten en verschillen herkennen tussen hun eigen situatie en die van anderen uit de groep.
 • Kindbehartiger: Een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie en bijdraagt aan een belangenbehartiging van ieder kind (van 0- 18 jaar) in een scheidingssituatie.

Stabilisatie

 • Two2Tango: Two2Tango helpt partners, kinderen en grootouders om bewust met nieuwe situatie om te gaan. De website biedt onafhankelijke informatie, tips en advies, , inclusief ondersteuning door een sociaal werker van MEE & de Wering.
 • Relatiespreekuur – Voor mensen met relatietwijfel of (echt) scheiding: Bij alle vragen over uit elkaar gaan, bijvoorbeeld vragen over echtscheiding en opvoeding.
 • Relatiegesprekken: Voor versterking van de relatie en het leven in een samengesteld gezin, kun je bij terecht bij een sociaal werker van MEE & de Wering. Ook voor bemiddeling bij vragen rond het contact met groot- en stiefouders en eventueel andere familieleden/contacten.
 • Ouderschap blijft: Gesprekken gericht op bemiddeling tussen ouders die uit elkaar gaan. Om de communicatie te verbeteren en te komen tot goede afspraken over de zorg en opvoeding, waarbij het belang van het kind centraal staat. De bemiddeling vindt plaats in vijf gesprekken.
 • Cursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders: Ontmoeting met andere ouders die ook met problemen te maken hebben die bij een scheiding of het einde van een relatie komen kijken. De trainer oefent samen met de deelnemers nieuwe vaardigheden en strategieën, die helpen in het omgaan met de dagelijkse drama’s en moeilijkheden.
 • Opvoedspreekuur: De opvoedadviseur kijkt samen met de ouder(s) naar oplossingen. Dit gebeurt volgens de methode van Positief Opvoeden in maximaal vier gesprekken. Als er meer nodig is, helpt de opvoedadviseur ouders verder op weg.

 Voor kinderen

 • Workshop De kinderen scheiden mee – Het Zandkastelenprogramma. Dit programma biedt kinderen handvatten om met de echtscheiding om te gaan. Zij leren hoe zij gevoelens ten aanzien van de scheiding bij zichzelf kunnen herkennen en deze te uiten. Voorafgaand is er een ouderbijeenkomst. Workshop in de leeftijdsgroepen: 6 t/m 7 jaar, 8 t/m 10 jaar, 11 t/m 13 jaar en 14 t/m 17 jaar. Vanuit deze workshop kunnen kinderen doorverwezen worden naar het programma Jonge Helden.
 • Jonge Helden: Een lotgenotengroep met 6 bijeenkomsten voor kinderen in echtscheidingssituaties tussen 4-6 jaar, 6-9 jaar en vanaf 9 jaar. Er is een ouderavond, individuele intake en een gezamenlijke afsluiting.
 • Kind In Echt Scheiding (KIES) Een lotgenotengroep met 8 bijeenkomsten voor kinderen in (echt)scheidingssituaties tussen 4 tot 8 jaar, 8 tot 12 jaar, vanaf 12 jaar. Spelenderwijs leren ze overeenkomsten en verschillen herkennen tussen hun eigen situatie en die van anderen uit de groep.

Nieuw gezin

 • Two2Tango: Het leven in een samengesteld gezin kan extra spanningen oproepen tussen en jou en je partner. Two2Tango helpt partners, kinderen en grootouders om bewust met de situatie om te gaan. De website biedt onafhankelijke informatie, tips en advies. Ook is er de mogelijkheid voor ondersteuning door een sociaal werker van MEE & de Wering.
 • Relatiespreekuur: Voor mensen met relatietwijfel of (echt) scheiding: Bij vragen over de relatie, ook in een samengesteld gezin, bijvoorbeeld financiële en juridische aspecten of vragen over echtscheiding en opvoeding.
 • Relatiegesprekken: Gesprekken gericht op het leven als samengesteld gezin.
 • Ouderschap blijft: Gesprekken gericht op bemiddeling tussen ouders die uit elkaar zijn gegaan. Om de communicatie te verbeteren en te komen tot goede afspraken over de zorg en opvoeding, waarbij het belang van het kind centraal staat. De bemiddeling vindt plaats in vijf gesprekken.
 • Stiefgoed: Begeleiding, advies, gespreksgroepen en informatieavonden voor samengestelde gezinnen.

 28 mei 2019 MG/TB/AL

Aanbod Alkmaar

Two2Tango is een samenwerkingsverband van vijf organisaties: