Home » Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Download de onderstaande privacy verklaring in PDF

Two2Tango Coöperatie U.A., statutair gevestigd te (1185 VB) Amstelveen aan de Dr. Willem Dreesweg 2 en alle aan haar gelieerde (rechts)personen (“Two2Tango”) voldoet zo goed als mogelijk aan de wettelijke eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Verordening”) ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en jouw privacy in het algemeen. Two2Tango respecteert ieders privacy en doet er alles aan om verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Deze privacy verklaring beschrijft in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens verwerkt worden en wat jouw rechten dienaangaande zijn.

Wanneer jij jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt via onze website www.two2tango.info ten behoeve van jouw registratie op ons platform, stem je in met het verzamelen, opslaan en verwerken van jouw persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze privacy verklaring. Je kan deze toestemming op elk gewenst moment schriftelijk weer intrekken, waarna de verwerking van jouw persoonsgegevens zal stoppen op de kortst mogelijke termijn.

De persoonsgegevens die wij van jou verzamelen, worden verkregen, verwerkt en verzonden in overeenstemming met de Verordening en alle toepasselijke privacy wetgeving.

Two2Tango is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Two2Tango is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder KvK-nummer 63530570.

Verwerking van persoonsgegevens

Two2Tango verzamelt jouw persoonsgegevens wanneer je bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:

Two2Tango verzamelt ook persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt door een derde partij die namens jou handelt. Persoonsgegevens die zijn verkregen van jou of van een derde partij die namens jou handelt, worden verwerkt op de basis dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of op basis van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Two2Tango.

De persoonsgegevens die Two2Tango verzamelt, zijn:

Personalia – geslacht, titel, voornaam (s), achternaam (-namen): jouw personalia zijn nodig om je te kunnen identificeren, om met je te communiceren, om je de producten en diensten te leveren die jij hebt aangevraagd en om ervoor te zorgen dat diensten of artikelen op de juiste wijze zijn geëtiketteerd.

Postcode – de postcode wordt altijd opgevraagd, zelfs wanneer het niet nodig is om bijvoorbeeld items toe te sturen, omdat het helpt om jouw identiteit goed te kunnen verifiëren (waar andere personen bijvoorbeeld dezelfde of een soortgelijke achternaam hebben) en om bepaalde diensten aan te bieden die te maken hebben met jouw locatie.

Geboortedatum: jouw geboortedatum wordt gebruikt om je correct te identificeren en om dubbele registraties te voorkomen.

E-mailadres: elektronische communicatie heeft voor de meeste doeleinden de voorkeur van communicatie voor Two2Tango, omdat deze snel, effectief, milieuvriendelijk en efficiënt is. Om rechtstreeks elektronisch met jou te kunnen communiceren, heeft Two2Tango jouw e-mailadres nodig. Wij gebruiken jouw e-mailadres ook om je op de hoogte te houden van passende aanbiedingen via e-mailnieuwsbrieven. Je kan je voor deze meldingen te allen tijde uitschrijven.

Inloggegevens: de op onze website door u gecreëerde inloggegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld door ons, ook intern. Je kan je wachtwoord te allen tijde herstellen met de links op onze websites. Je krijgt dan een reset-link en een tijdelijk wachtwoord.

In sommige gevallen vragen wij u om aanvullende informatie als dit nodig is voor de diensten en producten die door Two2Tango worden geleverd. Two2Tango verwerkt bijvoorbeeld de door jou verstrekte betalingsinformatie, als dergelijke informatie nodig is om jouw factuur te betalen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Two2Tango niet?

Deze persoonsgegevens verwerken wij niet:

Redenen voor verwerking persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden alleen verzameld en opgeslagen voor: (i) de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot onze diensten en producten, (ii) toegang verlening tot de dienst door middel van een account, (iii) om een ​​goede werking en beheer van de website mogelijk te maken en (iv) het circuleren van nieuwsbrieven en overige documentatie (per e-mail).

Het e-mailadres dat wordt opgegeven wanneer je je bij Two2Tango registreert, wordt door Two2Tango gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. Two2Tango respecteert jouw privacy ten aanzien van persoonlijke e-mailadressen en voldoet aan de huidige Europese wetgeving inzake e-mailcommunicatie. Het doel is niet om u ongewenste berichten te sturen en jouw e-mailgegevens worden niet doorgegeven aan een ander individu of organisatie zonder jouw toestemming. Je kan je eenvoudig uitschrijven (“Opt Out”) voor dergelijke nieuwsbrieven en verzonden informatie.

Opslag persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden slechts gedurende een redelijke periode versleuteld bewaard, afhankelijk van de aard van de informatie en het bedoelde gebruik, maar met een maximum van twee jaar nadat de contractuele relatie tussen jou en Two2Tango is beëindigd.

Verwerkers / derde partijen

Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met verwerkers en / of derden als dit nodig is om diensten uit te voeren of producten te verkopen. We delen voor de uitvoering van hun taak relevante persoonlijke gegevens met: (i) onze hostingprovider om de gegevens te kunnen opslaan en openen; (ii) met gerechtsdeurwaarders, incassobureaus of advocaten om tot betaling van nota’s te komen; (III) aanbieders van software om digitale nieuwsbrieven te versturen en/of (iv) aanbieders van diensten via ons platform die jouw gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun dienstverlening.

Wij staan er voor in dat de door ons ingeschakelde verwerkers en/of derden zich houden aan de Verordening en aan de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens om gaan zoals beschreven in deze privacy verklaring.

Beveiliging opgeslagen persoonsgegevens

Al jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server waarbij passende technische en organisatorische maatregelen worden geïmplementeerd om een hoog beveiligingsniveau te waarborgen. De gegevens worden opgeslagen in een state-of-the-art datacentrum in Nederland. De verbindingen die wij gebruiken om persoonsgegevens uit te wisselen, zijn allen voorzien van encryptie op basis van SSL-certificaten. 

Jouw wettelijke rechten

In overeenstemming met de Verordening heb je het recht om toegang te vragen tot en rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens en / of beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens en / of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1) f Verordening.

Je kunt toegang krijgen tot je persoonsgegevens door een verzoek te sturen aan Two2Tango via het mailadres contact@two2tango.info. Op de website van Two2Tango, kan je je persoonsgegevens ook aanpassen of verwijderen. Als je hulp nodig hebt bij het aanpassen of verwijderen van je persoonsgegevens, of als je een beperking van de verwerking van jouw gegevens wilt aanvragen, bezwaar hebt tegen de verwerking van je persoonsgegevens of als je persoonsgegevens wilt ontvangen in een gestructureerd en leesbaar formaat, kan je ook per e-mail contact opnemen met Two2Tango. Two2Tango streeft ernaar jou uiterlijk binnen een week van een antwoord te voorzien.

Als je meent dat Two2Tango je privacy rechten schendt, dan heb je het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (contactgegevens zijn te vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.